Beck Online Premium Veritabanı

İçerik:

• 500 adet tam metin kitap
• 100 adet tam metin profesyonel hukuk dergisi
• 1.000.000'dan fazla mahkeme kararı
• Yasalar
• Hukuk Yorumları
• Tüm federal tüzük
• Eyalet tüzükleri

İçerik Listesi:

Format 1:  http://beck-online.beck.de/?modid=540

Format 2: http://www.geminiltd.com.tr/images/userfiles/beck_online_icerik_listesi.pdf

Kullanım Kılavuzu: http://beck-online.beck.de/Default.aspx?vpath=bibdata/komm/BUGbo_7/cont/BUGbo.htm

Dosyalar