BRILL SOSYAL BİLİMLER KOLEKSİYONLARI


Koleksiyon İsmi
  

Brill Social Sciences (2007-2015: 454 e-kitap)

• E-Book Collection 2007 (37 e-kitap)
• E-Book Collection 2008 (23 e-kitap)
• E-Book Collection 2009 (28 e-kitap)
• E-Book Collection 2010 (40 e-kitap)
• E-Book Collection 2011 (50 e-kitap)
• E-Book Collection 2012 (34 e-kitap)
• E-Book Collection 2013 (72 e-kitap)
• E-Book Collection 2014 (85 e-kitap)
• E-Book Collection 2015 (85 e-kitap)


Brill Kullanım Kılavuzu:

http://www.geminiltd.com.tr/dosyalar/Brill%20kullanim%20kilavuzu.zip 

Dosyalar