ExamSoft , dünya genelinde 1000’e yakın tıp fakültesi tarafından kullanılan  Sınav Yönetim ve Değerlendirme Çözümü'dür.  Okul ve programlara, öğrencilerin yeterliliklerinin ölçülmesi ve akredite kuruluşlar tarafından belirlenenler de dahil, hedeflenen öğrenimin gerçekleşmesi adına daha iyi bir yol sunmaktadır. Değerlendirmelerden elde edilen verileri içeren eyleme geçirilebilir çıktılarla öğrencilere, fakülteye ve idarecilere yardımcı olunmakta ve böylece okullar daha başarılı olmaktadırlar.

Öğrenci öğreniminin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi, daha başarılı öğrencilerle, daha üretken bir fakülteyle ve en iyi müfredatı yapabilme becerisiyle sonuçlanmaktadır.

 Aşağıda sistemin işleyişi ile ilgili bir şema yeralmaktadır.

 

 

 

Dosyalar